Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2013

coraline
16:04
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamilka milka
coraline
16:01
1220 b17b 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viamilka milka
coraline
16:01
5699 390d
Reposted fromdailylife dailylife viamilka milka

December 12 2012

coraline
21:29
9291 bf64 500
Reposted frommilka milka

October 23 2012

coraline
19:08
6447 eb05
Reposted frommikouai mikouai viaGoha Goha
coraline
19:04
Serce miej otwarte dla wszystkich. Zaufaj niewielu.
— William Szekspir
Reposted frommagicworld magicworld viaGoha Goha
coraline
19:03
Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy
— Edward Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viaGoha Goha
coraline
19:02
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaGoha Goha
coraline
18:55
4155 08ae
Reposted fromaboutagirl aboutagirl viaGoha Goha
coraline
18:53
coraline
17:44
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć.
— Edward Stachura
Reposted frometerycznie eterycznie viamilka milka
coraline
17:44
8900 e606
Reposted fromOFFka OFFka viamilka milka
coraline
17:43

Kojarzysz mi się z leżeniem. Na za wąskim materacu. Z dwiema wgniecionymi poduszkami, z zabieraniem sobie kołdry, ze spaniem nadgarstek w nadgarstek. Z tysiącami sekund przy dźwiękach. Z zamkniętymi oczami. Z otwartymi oczami. Ze splecionymi stopami. Z za wczesnym budzeniem się. Z za późnym się kładzeniem.

http://non-writer.blogspot.com/2011/06/palpitacje.html

August 23 2012

coraline
12:28
6550 7fc2 500
Reposted bytazzy tazzy
coraline
12:28
6506 7f55
Reposted bykojotekShadow-Moore
coraline
12:28
coraline
12:24
6284 9795

August 19 2012

coraline
15:05
Bawcie się ze mną ostrożnie. Natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. Bawcie się ze mną ostrożnie.
— Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted frommalpkabonobo malpkabonobo viamrowcia mrowcia
coraline
15:03
9588 0dc9
Reposted fromoopsiak oopsiak viamrowcia mrowcia
coraline
15:03
Chodzę po domu jak po klatce. Piję kolejną szaloną herbatę, (...) jest tylko tępy ból istnienia.
— Stare Dobre Małżeństwo, Sen bez snu
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamrowcia mrowcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl